(English text after Dutch text)

 

Ik ben deel van de natuur, wij mensen maken er een deel vanuit. We zijn verbonden met de natuur die ons omringt, ook met wat we niet direct kunnen zien.

 

Mijn interesse in de verborgen natuur gaat hand in hand met een diepe bezorgdheid over de klimaatcrisis waarin we leven. Veel soorten worden bedreigd door ons gedrag en onze verstoorde relatie met de natuur. Ik wil mijn verwondering en liefde voor onze planeet delen en kunst creëren die deze gevoelens kan wekken.

 

Mijn tekeningen willen de "taal" zijn waarmee de onzichtbare natuur spreekt, vooral door haar schoonheid te tonen. Een schoonheid die troost en vertrouwen geeft dat we onze relatie met de natuur weer kunnen herstellen.

 

Met papier als microscoop, gefascineerd door de schoonheid en het mysterie van de 'onzichtbare' natuur, kom ik op een intieme manier dichter bij haar. Ik zoom in, vergroot en transformeer. Ik creëer nieuwe fysieke vormen in nieuwe omgevingen waarin ik het leven zie als samenwerkingsproces, een netwerk van complexe verbindingen.

 

 

Tijdens het tekenen verander ik het perspectief en de schaal van de wetenschappelijke beelden die mij inspireren. De overeenkomst tussen macrokosmos en microkosmos wordt zichtbaar en het resultaat verrast me vaak. Misschien is het een manier om mijn kinderlijke blik niet te verliezen, om te blijven spelen, te glimlachen en hoop te houden.

 

*****

 

I am part of nature, we humans are part of it. We are connected to the nature that surrounds us, even to what we cannot directly see.

 

My interest in hidden nature goes hand in hand with a deep concern about the climate crisis we live in. Many species are threatened by our behaviour and disturbed relationship with nature. I want to share my wonder and love for our planet and create art that can awaken these feelings.

 

My drawings aim to be the "language" through which invisible nature speaks, especially by showing its beauty. A beauty that gives comfort and confidence that we can restore our relationship with nature.

 

Using paper as a microscope, fascinated by the beauty and mystery of 'invisible' nature, I get closer to her in an intimate way. I zoom in, enlarge and transform. I create new physical forms in new environments in which I see life as a collaborative process, a network of complex connections.

 

While drawing, I change the perspective and scale of the scientific images that inspire me. The similarity between macrocosm and microcosm becomes visible and the result often surprises me. Perhaps it's a way not to lose my childlike gaze, to keep playing, smiling and keeping hope. 

OPLEIDING

2022      * Seminar Grafische Technieken, Grafisch Atelier Alkmaar (GAA)

2020-2021 * Mastertraject Drawing Inventions Academy (DIA)o.l.v. Arno Kramer

2020      * Workshop Schilder-, Tekenmaterialen voor kunstenaars, o.l.v Pieter   

            Keune, Verfmolen ‘De Kat’, Zaandam

2019-20   * Route Ondernemerschap, Stichting Cultuur+Ondernemen

2018      * Masterclass o.l.v Robbie Cornelissen, Scholen in de Kunst-Amersfoort

          * Tweedaagse masterclass o.l.v. Roland Sohier, Centraal Museum Utrecht

 

2013-2018 * Nieuwe Akademie Utrecht (NAU)

1982-1987 * Bioloog-Ecoloog, Universidad Autónoma de Madrid

 

Lid Arti et Amicitae, Amsterdam sinds 2023

Lid KunstenaarsCentrumBergen, Bergen NH sinds 2019