(English text after Dutch text)

De onzichtbare natuur en de vrouw zijn verstrengeld in mijn werk.

Omgaan met de natuur, onze planeet is een van de grote actuele zorgen. Vaak gaat het over ‘grote’ natuur, maar er is meer: microscopische natuur, die voor het leven op aarde veel essentiëler is. Voor deze kwetsbare natuur wil ik aandacht vragen met schoonheid als middel.

 

Als ecoloog kijk ik op een specifieke manier naar de natuur. Alsof het papier een microscoop is, zoom ik in op minuscule organismen. Zo ontstaat een kleurrijke fantasiewereld, een uitvergrote wereld van vormen en patronen die verbinding zoeken met elkaar en met hun omgeving, zoals in een ecosysteem.

 

Ik reflecteer op de rol van de vrouw in onze maatschappij. Het vrouwelijke is sterk aanwezig in de natuur die ik teken, in decoratieve motieven als onderdeel van het object zelf. Recent teken ik vrouwelijke organen als kwetsbare vormen die deel worden van gecreëerde ecosystemen.

Ik teken gedetailleerd en minutieus. In onze vluchtige wereld vraagt dat aandacht, tijd en rust van de kijker om te ontdekken wat er allemaal verbeeld is.

 

*****

The invisible nature and the woman are entwined in my work.

Dealing with nature, with our planet is one of today’s major concerns. Often it is about ‘big’ nature, but there is more: microscopic nature, which is much more essential for life on earth. I want to draw attention for this vulnerable nature, using beauty as a tool.

As an ecologist , I look in a specific way to nature. I approach my medium, paper, as a microscope through which I am able to zoom in on very small organisms. These interactions create colourful magnified worlds where detailed shapes and patterns connect with one another and with their environment, similar to an ecosystem. 

 

I reflect on the role of women in our society. The feminine has a strong presence in the nature I draw, in decorative motifs as part of the object itself. Recently I’m drawing female organs as vulnerable forms that become part of my created ecosystems.

 

I draw detailed and meticulous and that ask for attention, time and tranquillity of the viewer to discover what is there really to see.

 

ACHTERGROND

 

2018      * Masterclass o.l.v Robbie Cornelissen, Scholen in de Kunst-Amersfoort

          * Tweedaagse masterclass o.l.v. Roland Sohier, Centraal Museum Utrecht

 

2013-2018 * Nieuwe Akademie Utrecht (NAU), 2013-2018

1982-1987 * Bioloog-Ecoloog, Universidad Autónoma de Madrid

 

Lid KunstenaarsCentrumBergen KCB sinds 2019