(English text after Dutch text)

De onzichtbare natuur en de vrouw zijn verstrengeld in mijn werk.

Omgaan met de natuur, onze planeet is een van de grote actuele zorgen. Vaak gaat het over ‘grote’ natuur, maar er is meer: microscopische natuur, die voor het leven op aarde essentiëler is dan we denken.

 

Als ecoloog kijk ik op een specifieke manier naar de natuur. Alsof het papier een soort microscoop is, zoom ik in op verborgen natuur. Zo ontstaat een kleurrijke fantasiewereld van vormen die verbinding zoeken met elkaar en met hun omgeving, zoals in een ecosysteem. 

 

In mijn recente tekeningen nemen de bewoners van deze gefantaseerde ecosystemen soms de vorm aan van vrouwelijke organen. Ze laten me reflecteren op het leven van onze planeet als een levend organisme, een kwetsbare moeder Aarde.

Ik teken gedetailleerd en minutieus. In onze vluchtige wereld vraagt dat aandacht, tijd en rust van de kijker om te ontdekken wat er allemaal verbeeld is.

 

*****

The invisible nature and the woman are entwined in my work.

 

Dealing with nature, with our planet is one of the major current concerns. It is often about "big" nature, but there is more: microscopic nature, that for life on Earth is more essential than we think.

 

As an ecologist, I look in a specific way to nature. I approach my medium, paper, as a microscope through which I am able to zoom in on very small organisms. These interactions create colourful magnified worlds where detailed shapes connect with one another and with their environment, similar to an ecosystem. 

 

In my recent drawings, the inhabitants of these fantasized ecosystems sometimes take the form of female organs. They let me reflect on the life of our planet as a living organism, a vulnerable Earth mother.  

 

I draw detailed and meticulous and that ask for attention, time and tranquillity of the viewer to discover what is there really to see. 

 

 

OPLEIDING

 

2018      * Masterclass o.l.v Robbie Cornelissen, Scholen in de Kunst-Amersfoort

          * Tweedaagse masterclass o.l.v. Roland Sohier, Centraal Museum Utrecht

 

2013-2018 * Nieuwe Akademie Utrecht (NAU)

1982-1987 * Bioloog-Ecoloog, Universidad Autónoma de Madrid

 

Lid KunstenaarsCentrumBergen KCB sinds 2019