(English text after Dutch text)

Ik ben opgeleid als ecoloog en dat bepaalt nog steeds de specifieke manier waarop ik de natuur waarneem. De schoonheid van de verborgen natuur vormt de basis van mijn werk en vanuit die schoonheid wil ik aandacht vragen voor deze kwetsbare natuur.

Alsof het papier een soort microscoop is, zoom ik in op minuscule organismen. Ik laat mijn waarnemingen spelen met mijn fantasie. Zo ontstaat een kleurrijke fantasiewereld, een uitvergrote wereld van gedetailleerde vormen en patronen die verbinding zoeken met elkaar en met hun omgeving, zoals in een ecosysteem. 

Een ecosysteem is niet alleen de samenleving van organismen in een bepaalde omgeving. Een tekening is niet alleen lijnen, punten of vlakken op een bepaalde drager. Een ecosysteem is vooral de uitwisseling van materie en energie tussen de organismen, met elkaar en met hun omgevingEen tekening is vooral een dialoog tussen de verschillende getekende vormen, met elkaar en met de ruimte op het papier, de omgeving. Lijnen bewegen in de ruimte, verticaal, horizontaal, diagonaal. Ontmoeten elkaar, kruisen elkaar, de ene roept een bepaalde kleur op en de andere vraagt meer intensiteit. In deze dialoog ontstaat de compositie.

Formaat, dikte, kleur en structuur van het papier bepalen de omgeving van het ‘tekensysteem’ in afwachting van ‘inwoners’. Voedingstof is nodig voor het groeien en ontwikkelen van de organismen in een ecosysteem. In een tekening zie ik het tekenmateriaal als voedingstof. 

****

I am originally trained as an ecologist, which influences the way I perceive nature and relate to my art practice. The beauty of invisible nature forms the basis of my work and from that beauty I want to draw attention to this fragile nature.

 

I approach my medium, paper, as a microscope through which I am able to zoom in on very small organisms. In my artistic practice I allow perception to interact and  play with my imagination. These interactions create colourful  magnified worlds where detailed shapes and patterns connect with one another and with their environment, similar to an ecosystem. But just as an ecosystem is more than a group of organisms in a particular environment, my drawings are not just only lines, points and shapes. 

An ecosystem relies on the exchange of matter and energy between the organisms and their environment as much as drawn shapes engage in dialogue with each other and with their environment: the paper. Lines move in this space-environment of the paper, bringing vertical, horizontal and diagonal dynamics to the composition-ecosystem. The lines meet and cross each other and they respond to each other’s call for more contrast, perhaps, or more intensity and colour. 

 

The paper plays a major role in these ecosystems as its size, thickness, colour and structure will determine the area surrounding the drawing, the environment for the drawing to inhabit. 

Similar to the nutrients, which are required for an organism to grow and develop in an ecosystem, I see the drawing materials as nutrients for my drawings. 

 

ACHTERGROND

 

2018      * Masterclass o.l.v Robbie Cornelissen, Scholen in de Kunst-Amersfoort

          * Tweedaagse masterclass o.l.v. Roland Sohier, Centraal Museum Utrecht

 

2013-2018 * Nieuwe Akademie Utrecht (NAU), 2013-2018

1982-1987 * Bioloog-Ecoloog, Universidad Autónoma de Madrid

 

Lid KunstenaarsCentrumBergen KCB sinds 2019