(English text after Dutch text)

Hoe kijken we naar onze planeet? Hoe verhouden we ons tot de natuur om ons heen? We moeten weer leren kijken naar de natuur om onze relatie daarmee te herstellen. Maar ook al kijken we goed, er is een deel van de natuur dat onze ogen niet kunnen zien. Dat deel, de zeer kleine, onzichtbare organismen, interesseert me enorm. Ik ben gefascineerd door hun schoonheid, mysterie en belang voor het leven op onze planeet.

 

Als ecoloog kijk ik op een specifieke manier naar de natuur. Alsof het papier een soort microscoop is, zoom ik in op verborgen natuur. Zo ontstaat een kleurrijke fantasiewereld van vormen die verbinding zoeken met elkaar en met hun omgeving, zoals in een ecosysteem.

 

Mijn reflecties over onze planeet als levend organisme, een kwetsbare en tegelijk krachtige vrouw-moeder Aarde, hebben mij ertoe gebracht de verbluffende overeenkomsten tussen vrouwelijke organen en micro-organismen te onderzoeken.

 

Ik vertaal mijn reflecties in gedetailleerde tekeningen. Nieuwsgierig onderzoek ik en blijf ik me laten verrassen door de schoonheid van deze kleine wezens. Deze schoonheid en daarmee de waarde van dit leven wil ik aan anderen overbrengen.

 

*****

How do we look at our planet? How do we relate to the nature around us? We have to learn to look at the nature around us again, to re-establish our relationship with nature. But even though we look closely, there is a part of nature that our eyes cannot see. That part, the very small, invisible organisms interests me enormously. I’m fascinated by their beauty, mystery and importance for the life on our planet.

 

As an ecologist, I look in a specific way to nature. I approach my medium, paper, as a microscope through which I am able to zoom in on very small organisms. These interactions create colourful magnified worlds where detailed shapes connect with one another and with their environment, similar to an ecosystem.

 

My reflections on our planet as a living organism, a fragile and at the same time powerful woman-mother Earth, have led me to investigate the astonishing similarities between female organs and micro organisms.

 

I translate these reflections into detailed drawings. Full of curiosity I investigate and I continue to be amazed by the beauty of these little creatures. I want to transmit this beauty and therefore the value of this life to others.

 

OPLEIDING

2021-2022 * Seminar Grafische Technieken, Grafisch Atelier Alkmaar (GAA)

2020-2021 * Mastertraject Drawing Inventions Academy (DIA)o.l.v. Arno Kramer

2020      * Workshop Schilder-, Tekenmaterialen voor kunstenaars, o.l.v Pieter   

            Keune, Verfmolen ‘De Kat’, Zaandam

2018      * Masterclass o.l.v Robbie Cornelissen, Scholen in de Kunst-Amersfoort

          * Tweedaagse masterclass o.l.v. Roland Sohier, Centraal Museum Utrecht

 

2013-2018 * Nieuwe Akademie Utrecht (NAU)

1982-1987 * Bioloog-Ecoloog, Universidad Autónoma de Madrid

 

Lid KunstenaarsCentrumBergen KCB sinds 2019