Alsof het papier een soort microscoop is, zoom ik in op verborgen natuur.

Zo ontstaat een kleurrijke fantasiewereld van vormen die verbinding zoeken met elkaar en met hun omgeving, zoals in een ecosysteem.